MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

Naast het realiseren van onze eigen doelstellingen vinden wij het belangrijk om als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn en ons in te zetten voor een betere wereld. Van ieder voertuig wat we verkopen, wordt € 10,- aan het BAS Fonds gedoneerd. Hiermee ondersteunt BAS diverse stichtingen in binnen- en buitenland met allemaal één gemeenschappelijk doel: “Het welzijn van kinderen in achterstandssituaties bevorderen.”


  • Stichting Het Vergeten Kind (Nederland)
  • Stichting Ninos Unidos Peruanos (Peru)
  • Stichting Bogota zonder Honger (Colombia)
  • Oxfam Novib (microkrediet voor kleine en startende ondernemers)

STICHTING HET VERGETEN KIND

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout. Als kinderen verwaarloosd en/of mishandeld worden, tekent dit hun verdere leven. De gevolgen zijn heftig en variëren van een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, ernstige gedragsproblemen en verslaving tot persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag. Dikwijls gaat dit van generatie op generatie. Deze intergenerationele overdracht willen we stoppen. Stichting Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.
www.hetvergetenkind.nl


STICHTING NINOS UNIDOS PERUANOS

Stichting Niños Unidos Peruanos zet zich in voor extreem verwaarloosde kinderen in en om Cusco, de oude Inca hoofdstad in de Andes van Peru. De stichting wil kinderen de kansen die hen ontnomen of onthouden zijn teruggeven. Het gaat erom de kinderen het gevoel en de overtuiging (terug) te geven dat zij waardevolle en gewaardeerde mensen zijn. Gewoon omdat zij op dat gevoel evenveel recht hebben als iedereen.
www.stichtingninos.com/


STICHTING BOGOTA ZONDER HONGER

In Colombia leven heel veel mensen op of onder de armoedegrens. Ook in de hoofdstad Bogota is het voor heel veel gezinnen moeilijk om het hoofd boven water te houden. In diverse wijken zijn er daarom zogenaamde gaarkeukens aanwezig, die kinderen, ouderen en zieken voorzien van een warme maaltijd om niet of tegen een geringe betaling. Stichting Bogota Zonder Honger zorgt ervoor dat straatkinderen in Bogata voor een maaltijd kunnen aankloppen bij een gaarkeuken. Ook aan hun vrijetijdsbesteding wordt veel aandacht gegeven. De kosten van de gaarkeuken worden volledig door de stichting gedragen.
www.bogotazonderhonger.nl/


OXFAM NOVIB

We steunen het microfinancieringsprogramma van Oxfam Novib, genaamd Ondernemers voor Ondernemers. Lenen bij een bank is voor arme mensen vaak niet mogelijk. Dankzij onze hulp krijgen mensen in ontwikkelingslanden via het microfinancieringsprogramma een klein krediet. Met dit krediet krijgen ze de kans een eigen bedrijfje, en dus een zelfstandig bestaan, op te bouwen. Zo kunnen mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst én dat van hun land.
www.oxfamnovib.nl/