FleetCareXL is een nieuwe activiteit waarbinnen Fleetmanagement activiteiten zijn ondergebracht. Het komt er op neer dat ongeacht het merk truck, ongeacht het soort opbouw, FleetCareXL het totale vlootbeheer voor haar rekening neemt. Vanuit een coördinerende rol waarbij alle betrokken partijen een Service Level Agreement tekenen, wordt zo in combinatie met moderne, op maat gemaakte IT-systemen, optimaal wagenparkbeheer gerealiseerd. Met als ultieme doel, door betere inzetbaarheid en maximale data-transparantie, kostenbesparing te realiseren.